"We work for Education"

Shri Saibaba Shikshan Prashikshan Sansthan

[Affiliated to Board of Secondary Education Madhya Pradesh, BHOPAL]

ContactUs | D.Ed. College Khaknar

College Address

Shri Saibaba Shikshan Prashikshan Sansthan
Plot # 14/3, 14/4, Amravati Road, Khaknar
Khurd,SH 54
Madhya Pradesh 450331

  Phone No. 07329-276567 | 07329-276101

  Mr. Ravindra Mahajan

  Mobile No. +91 94251-56789

  Phone No. 07329-276567

  Email : principal@saikhaknar.co.in

Mr. Shailesh Tiwari

  Mobile No. +91 94066-64006

  Phone No. 07329-276101

  Email : principal@saikhaknar.co.in